Visiedocument arts M+G IZB

We kunnen veel leren uit de bestrijding van Covid-19, ook over de inzet van de arts M+G IZB. De overheid stelt ruime middelen ter beschikking om de infectieziektebestrijding te versterken en er lopen inmiddels verschillende trajecten. Dit is een prachtige kans. De Covid-19 bestrijding is ook een uitputtingsslag geweest waar veel IZB professionals moe van zijn. Dit verdient het komende jaar aandacht.

We hebben o.b.v. lessen uit de pandemie de visie op de arts M+G infectieziektebestrijding herijkt. Deze visie is in de ALV in juni gepresenteerd en vastgesteld met een paar kleine aanpassingen.

Klik hier voor de definitieve visie.

We willen jullie aanmoedigen de visie onder elkaar te bespreken. Je kunt dit in je intervisiegroep doen, in intercollegiaal overleg, een POI of in gesprek met je manager IZB of DPG. We zijn benieuwd naar reacties en ontvangen deze graag op info@nvib.net.


Meer nieuws

  • NVIB Wetenschapscommissie Webinar
    23 mei 2024 Van harte nodigen we je uit voor de komende webinar van de NVIB-wetenschapscommissie op donderdag 30 mei van 13.00-14.00u. Karine van ’t Land, jeugdarts en voorzitter van KAMG, en Brigit Toebes, hoogleraar gezondheidsrecht, zullen ons meer vertellen over ‘Legal Epidemiology’. Lees meer
  • NVIB Tweedaagse 2023 programma
    04 dec. 2023 Het programma is bekend! Lees meer
  • Standpunt Werkgroep Artsen Vaccinaties NVIB
    16 aug. 2023 De Werkgroep Artsen Vaccinaties (WAV) van de NVIB heeft een standpunt geformuleerd ten aanzien van het vrije markt vaccinatieaanbod door GGD-en. Dit zijn vaccinaties die niet tot een programma behoren en niet vanuit de basiszorgverzekering worden vergoed. Lees meer

Terug naar nieuwsoverzicht