Visiedocument arts M+G IZB

We kunnen veel leren uit de bestrijding van Covid-19, ook over de inzet van de arts M+G IZB. De overheid stelt ruime middelen ter beschikking om de infectieziektebestrijding te versterken en er lopen inmiddels verschillende trajecten. Dit is een prachtige kans. De Covid-19 bestrijding is ook een uitputtingsslag geweest waar veel IZB professionals moe van zijn. Dit verdient het komende jaar aandacht.

We hebben o.b.v. lessen uit de pandemie de visie op de arts M+G infectieziektebestrijding herijkt. Deze visie is in de ALV in juni gepresenteerd en vastgesteld met een paar kleine aanpassingen.

Klik hier voor de definitieve visie.

We willen jullie aanmoedigen de visie onder elkaar te bespreken. Je kunt dit in je intervisiegroep doen, in intercollegiaal overleg, een POI of in gesprek met je manager IZB of DPG. We zijn benieuwd naar reacties en ontvangen deze graag op info@nvib.net.


Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht