Wetenschapscommissie NVIB

NVIB wetenschapscommissie


Visie

Wetenschappelijk onderzoek is een van de kerndeeltaken van de (arts) infectieziektebestrijding. Werken volgens de (laatste) stand van wetenschap komt de kwaliteit van zorg ten goede. Alle GGD’en dragen bij aan versterking van de wetenschappelijke basis van het vak. Samenwerking in een breed netwerk is essentieel voor succes.

Missie

De missie van de NVIB-wetenschapscommissie is het bevorderen van academisering binnen de infectieziektebestrijding.HoofdlijnenDoelen (uitkomsten)Middelen (activiteiten) 
1. Verbinding en netwerkvormingHet werkveld van de IZB is op de hoogte van lopend onderzoek

Diverse ketenpartners zijn verbonden met IZB-afdelingen door samenwerkingsprojecten
We organiseren themabijeenkomsten over lopend en afgerond onderzoek, waar knelpunten en oplossingen besproken worden; door IZB-afdelingen, voor IZB-afdelingen.
2. Agendasetting en prioriteringHet belang van wetenschappelijk onderzoek als deeltaak van de arts IZB binnen een (GGD)organisatie is onder de aandacht van IZB-afdelingen

Wetenschappelijk onderzoek als deeltaak van de arts IZB is structureel ingebed in het werk. 
We pleiten voor onderzoeksmogelijkheden binnen het reguliere werk.

We stellen een gezamenlijke onderzoeksagenda binnen de IZB op.

We vertegenwoordigen en IZB-themas bij overkoepelende en gedeelde wetenschapscommissies. 
3. Advies en ondersteuningIZB-afdelingen van (GGD)organisaties hebben toegang tot advies en ondersteuning bij initiatie en disseminatie van onderzoekWe verwijzen naar mogelijkheden voor subsidieaanvragen voor onderzoek binnen het werkveld.
We zijn bereikbaar voor artsen (in opleiding tot arts) M+G/IZB voor vragen over wetenschappelijk onderzoek.
We stimuleren verspreiding van onderzoeksresultaten, zowel nationaal en internationaal.


Contact

E-mail: info@nvib.net, t.a.v. wetenschapscommissie


Samenstelling van de commissie

Anja Schreijer Lid

Christian Hoebe Lid

Eva Mulder Lid

Ewout Fanoy Lid, afvaardiging bestuur NVIB

Jeannette de Boer Lid

Jossy van den Boogaard Lid, namens de Regionaal Epidemiologie Consulenten (REC)

Laura Boogaard Lid

Monica Wong Lid, voorzitter

Olga Visser Lid