Word lid

De NVIB is de wetenschappelijke vereniging van én voor artsen infectieziektebestrijding en telt ongeveer 125 leden. Door lid te worden van de NVIB, word je automatisch lid van de KAMG en de KNMG.

Lid worden kan heel makkelijk via het aanmeldformulier van ons ledenadministratiesysteem e-captain.  (Een inlog-code voor deze website krijgt u daarna apart toegestuurd per e-mail. Dit is (helaas) niet gelijk aan de inlogcode van e-captain.)

Contributie

De contributie NVIB bestaat uit:

  • Contributie NVIB
  • Afdracht KAMG
  • Afdracht KNMG

De contributie wordt één maal per jaar geïnd. In maart/april kun je de factuur verwachten. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en opzeggen kan jaarlijks vóór 1 december.

Op de ALV aan het einde van het kalenderjaar wordt de contributie voor het komende jaar vastgesteld.

Als je in de loop van het jaar lid wordt betaal je contributie naar rato van het aantal maanden lidmaatschap.

Indien je al lid bent van een de andere federatiepartners wordt de afdracht KAMG en KNMG verdeeld over de verenigingen waarvan je lid bent. Hierdoor betaal je nooit een dubbele afdracht. Het is wel belangrijk dit bij je aanmelding aan te geven.

In 2023 is de contributie vastgesteld op;
KNMG-classificatie/Lid; 143.50
NVIB-lidmaatschap; 50.00
Soortlid/KAMG Lidmaatschap; 133.00
Totaal;  326.50


Veelgestelde vragen

Moet je als lid van de NVIB lid worden van de KNMG?
Ja, de wetenschappelijke vereniging NVIB is lid van de KAMG. De KAMG is sinds 1-1-2011 federatiepartner van de KNMG, artsen die lid zijn van één van de federatiepartners van de KNMG, zijn automatisch lid van de KNMG. De stem van de arts Maatschappij en gezondheid, inclusief het belang van de publieke gezondheid/infectieziektebestrijding, wordt via het KAMG en de KNMG veel beter gehoord op plekken waar beleid gemaakt wordt. Het NVIB bestuur ondersteunt deze aansluiting daarom van harte.

Als lid van de NVIB moet je inloggen op twee websites: www.nvib.net en e-captain. Is dat een kinderziekte of blijft dat zo?
Dit blijft (voorlopig) zo. De websites www.nvib.net is 'onze' website. De website van e-captain gebruik je alleen bij wijziging van gegevens, nodig voor ledenadministratie en facturering. Je kunt e-captain bereiken via de link https://vizsib.e-captain.nl

Hoe kan ik wijzigingen van mijn persoonlijke gegevens doorgeven?
Leden worden geacht wijzigingen van hun persoonlijke gegevens zelf te wijzigen op de website van ledenadministratiesysteem e-captain.

Wie kunnen er lid worden van de NVIB?
Alle artsen werkzaam in de infectieziektebestrijding kunnen lid worden van de NVIB.

Hoe kan ik mezelf afmelden voor de nieuwsbrief?
Onderaan de nieuwsbrief staat: Klik hier om u af te melden

Hoe meld ik me af als lid van de NVIB?
Leden moeten zich vóór 1 december afmelden, via een e-mail naar info@nvib.net of het contactformulier op de website.

Bij welke verenigingen is de NVIB vertegenwoordigd?
Afgevaardigden van de NVIB zijn o.a. vertegenwoordigd bij het landelijk overleg infectieziekten LOI, de KAMG, de VIZ, de RGS, de ABSG. Zie ook: Bestuur en commissies (na inloggen).

Kun je Nederlandse accreditatie aanvragen na het bijwonen van een in het buitenland gecrediteerde bijscholing, zoals specialistische congressen?
Ja dat kan. Zie hiervoor elders op deze website (na inloggen).