Werkgroep artsen vaccinatiezorg (WAV)

Werkgroep artsen vaccinatiezorg (WAV) van de NVIB

Aanleiding

Het vaccinatielandschap is in beweging. Vanuit de behoefte aan een landelijke vertegenwoordiging t.a.v. vaccinaties is de WAV is opgericht in 2022 door enkele GGD artsen die meer dan gemiddeld werkzaam zijn op het gebied van vaccinaties. In de maanden erna is de groep gegroeid tot het huidige aantal van 10 leden.

Doelstellingen

• De kwaliteit van de vaccinatiezorg in Nederland bevorderen.

• Een platform zijn om knelpunten in de vaccinatiezorg aan te pakken.

• Gevraagd en ongevraagd advies geven, kennis delen, achterban vertegenwoordigen op het gebied van vaccinatiezorg.

• De zichtbaarheid van de NVIB ten aanzien van vaccinatie(beleid) vergroten.

• Positieversterking van de NVIB in het vaccinatielandschap.

• Streven naar uniforme en kwalitatief hoogstaande protocollen en richtlijnen door meelezen of meeschrijven.

• Bij formele vragen en standpunten treedt de commissie naar buiten na afstemming met het bestuur.


Frequentie vergaderingen

De commissie komt 5- 6 keer per jaar bijeen (online).

Zittingsduur leden Deze wordt nog vastgesteld.


Leden

De WAV bestaat uit leden die affiniteit en ervaring hebben met vaccinatiebeleid. De leden zijn ervaren artsen IZB. We streven naar vertegenwoordiging van diverse GGD-en, GGDGHOR en RIVM. De commissie bestaat uit 10 leden. Er is verbinding met LOI en AJN.


Informatie en aanmelding

Degene die meer informatie over de WAV wil ontvangen of interesse heeft in deelname aan de WAV kan zich richten tot info@nvib.net.


Leden dd. augustus 2023:

• Jolanda Hoefnagel

• Everhard Hofstra

• Madjid Hosseinia

• Hetty Koppenaal

• Carol Niesen

• Nynke Nutma

• Mariska Petrignani

• Helma Ruijs

• Christine Schout

• Helen Siers

• Marie-Jose Sprakel