NVIB 2-daagse op 14 en 15 november 2019

NVIB 2-daagse: “Doorkijk naar de toekomst”, in Corpus te Oegstgeest

Bij deze editie van de NVIB 2-daagse maken we een doorkijk naar de toekomst. Waar gaan we naartoe? Wat kunnen we verwachten? Hebben we hier controle over? We gaan kijken naar de raakvlakken tussen de soabestrijdingen IZB, met betrekking tot transmissie en contacten. Verder zullen de ontwikkelingen op het gebied van vaccinaties aan bod komen. Enerzijds zal dit gaan dit over de vaccinatiegraad van het RVPen anderzijds over beschikbare vaccinsdie (nog) niet in het RVP aangeboden worden. Echt vooruit kijken naar de toekomst doen we wanneer we een inkijk krijgen in de biotechnologische ontwikkelingen op het gebied van CRISPR-CASen wat dit zou kunnen betekenen voor de infectieziektebestrijding. En samen met een arts-microbioloog kijken we naar het infectieziektelandschap en hoe dit in de toekomsteruit gaat zien. Daarnaast natuurlijk aandacht voor verenigingsaangelegenheden: waar staat de NVIB nu en waar willen we naar toe? en ook een ALV. Het inhoudelijke programma wordt uiteraard gecombineerd met de nodige ontspanning en kansen om elkaar te treffen en de spectaculaire Reis door de Mens. Inschrijvingslink volgt over enkele dagen.