Meisjes én jongens vaccineren tegen kanker

Advies Gezondheidsraad: vaccineer jongens en meisjes met het HPV-vaccin tegen kanker.

In het vandaag verschenen rapport van de Gezondheidsraad wordt geadviseerd jongens en meisjes met het HPV-vaccin tegen kanker te vaccineren. De raad adviseert er al op jongere leeftijd mee te beginnen (bij 9 jaar in plaats van bij 12 jaar) en het aan te bieden tot de leeftijd van 26 jaar. Het HPV (humaan papillomavirus) vaccin helpt het voorkomen van baarmoederhalskanker en vormen van hoofdhals-, penis-, schaamlip- en anuskanker. Vaccinatie van zowel jongens als meisjes is noodzakelijk om de overdracht van het virus terug te dringen en uiteindelijk deze vormen van kanker te voorkomen.

De NVIB onderschrijft de noodzaak van het advies. Zie het persbericht hieronder. 

Link: Trend aantal nieuwe gevallen HPV-geassocieerde kankers 2000-2017

Link: rapport van de Gezondheidsraad 

Grafiek trend aantal nieuwe HPV-geassocieerde kankers 2000-2017

Persbericht Nederlandse Vereniging Infectieziektebestrijding (NVIB) 19 juni 2019


Artsen infectieziektebestrijding onderschrijven noodzaak HPV-vaccinatie meisjes én jongens tegen kanker

De Nederlandse Vereniging Infectieziektebestrijding (NVIB) is blij met het vandaag gepubliceerde advies van de Gezondheidsraad over vaccinatie tegen humaan papillomavirus (HPV).  De Gezondheidsraad adviseert om meisjes én jongens te vaccineren met het HPV-vaccin tegen kanker. De Gezondheidsraad adviseert daarnaast om op jongere leeftijd hiermee te beginnen (9-jarige leeftijd in plaats van 12-jarige leeftijd), omdat het vaccin lang genoeg werkzaam blijkt. De Gezondheidsraad adviseert ook om het vaccin tot 26-jarige leeftijd aan te bieden. De HPV-vaccinatie helpt om baarmoederhalskanker, vormen van hoofdhals-, penis-, schaamlip- en anuskanker te voorkomen. Vaccinatie van meisjes én jongens is noodzakelijk om overdracht van het virus terug te dringen en beter te beschermen tegen verschillende vormen van kanker.

Het is geweldig dat wij in Nederland en in de wereld in staat zijn om HPV-gerelateerde kanker in de toekomst uit te bannen: voor baarmoederhalskanker kan vaccinatie én screening de ziekte binnen 20 jaar (2040) onder de 100 nieuwe gevallen per jaar krijgen (nu: 800). In Australië kan dit al in 2035. In Australië lopen ze op ons voor: hier is men heel actief met vaccineren en screenen op baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker is daar al een zeldzame ziekte geworden. Ook in andere landen worden meisjes én jongens al gevaccineerd tegen kanker.
Het aantal HPV-gerelateerde kankers neemt de laatste jaren toe, daarom is het advies van de Gezondheidsraad zo noodzakelijk. De NVIB sluit zich aan bij de opgerichte taskforce vanuit het Erasmus MC door Dr. Heleen van Beekhuizen en Prof. Dr. Folkert van Kemenade.

Kernboodschappen:
•    We kunnen met de HPV-vaccinatie kanker voorkomen.
•    Het HPV-vaccin is beschikbaar via het Rijksvaccinatieprogramma.
•    Jongens en meisjes kunnen zichzelf én elkaar beschermen tegen door HPV veroorzaakte kanker.

Voor reacties op dit persbericht kunt u contact opnemen met Erik de Jonge, arts M&G – profiel infectieziektebestrijding, bestuurslid NVIB op 0620054057 / hcc.dejonge@rotterdam.nl. 

Link: Trend aantal nieuwe gevallen HPV-geassocieerde kankers 2000-2017


Meer nieuws

  • NVIB Tweedaagse 2023 programma
    04 dec. 2023 Het programma is bekend! Lees meer
  • Standpunt Werkgroep Artsen Vaccinaties NVIB
    16 aug. 2023 De Werkgroep Artsen Vaccinaties (WAV) van de NVIB heeft een standpunt geformuleerd ten aanzien van het vrije markt vaccinatieaanbod door GGD-en. Dit zijn vaccinaties die niet tot een programma behoren en niet vanuit de basiszorgverzekering worden vergoed. Lees meer
  • Visiedocument arts M+G IZB
    06 dec. 2022 We kunnen veel leren uit de bestrijding van Covid-19, ook over de inzet van de arts M+G IZB. De overheid stelt ruime middelen ter beschikking om de infectieziektebestrijding te versterken en er lop... Lees meer

Terug naar nieuwsoverzicht