Onderzoek capaciteitsorgaan naar arbeidstijden en diensten

Alle profielartsen zullen binnenkort in opdracht van het Capaciteitsorgaan worden benaderd voor een korte enquête over arbeidstijden en verrichte diensten. Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen en rapporteert hierover aan de zorgsector en de overheid. De enquête betreft een 11-tal vragen die input geven als nul-meting. De gegevens die het Capaciteitsorgaan op deze manier van de profielartsen ontvangt, zullen worden gebruikt ter bepaling van het aantal gewerkte fte en in de toekomst voor een eventuele arbeidstijdverandering. (Deze gegevens kunnen niet op een andere manier verkregen worden.)