Onderzoek capaciteitsorgaan naar arbeidstijden en diensten

Alle profielartsen zullen binnenkort in opdracht van het Capaciteitsorgaan worden benaderd voor een korte enquête over arbeidstijden en verrichte diensten. Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen en rapporteert hierover aan de zorgsector en de overheid. De enquête betreft een 11-tal vragen die input geven als nul-meting. De gegevens die het Capaciteitsorgaan op deze manier van de profielartsen ontvangt, zullen worden gebruikt ter bepaling van het aantal gewerkte fte en in de toekomst voor een eventuele arbeidstijdverandering. (Deze gegevens kunnen niet op een andere manier verkregen worden.)

Meer nieuws

  • Coronacrisis toont aan dat er meer artsen infectieziektebestrijding nodig zijn
    17 apr. 2021 Sinds het begin van de coronacrisis draaien de artsen Maatschappij en Gezondheid (M+G) met het profiel infectieziektebestrijding overuren om het virus te bestrijden. Deze artsen werken bij het RIVM en de GGD’en. Tot vorig jaar deden de artsen infectieziektebestrijding hun werk grotendeels in de luwte. Infectieziekten waren niet interessant. Dat is veranderd sinds het coronavirus ons land binnenkwam. Ons werk werd belangrijker en bekender dan ooit. Er wordt een hoop gevonden, gezegd en geschreven over hoe wij ons werk doen bij de GGD’en, zowel lovend als kritisch. De inhoudelijke kwaliteit van de beroepsgroep is van hoog niveau. Maar het aantal artsen infectieziektebestrijding is al lange tijd te laag. Jarenlang is er bezuinigd. Deze epidemie laat zien dat personele versterking van de artsen M+G Infectieziektebestrijding heel hard nodig is. Lees meer

Terug naar nieuwsoverzicht