Onderzoek capaciteitsorgaan naar arbeidstijden en diensten

Alle profielartsen zullen binnenkort in opdracht van het Capaciteitsorgaan worden benaderd voor een korte enquête over arbeidstijden en verrichte diensten. Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen en rapporteert hierover aan de zorgsector en de overheid. De enquête betreft een 11-tal vragen die input geven als nul-meting. De gegevens die het Capaciteitsorgaan op deze manier van de profielartsen ontvangt, zullen worden gebruikt ter bepaling van het aantal gewerkte fte en in de toekomst voor een eventuele arbeidstijdverandering. (Deze gegevens kunnen niet op een andere manier verkregen worden.)

Meer nieuws

  • NVIB Tweedaagse 2023 programma
    04 dec. 2023 Het programma is bekend! Lees meer
  • Standpunt Werkgroep Artsen Vaccinaties NVIB
    16 aug. 2023 De Werkgroep Artsen Vaccinaties (WAV) van de NVIB heeft een standpunt geformuleerd ten aanzien van het vrije markt vaccinatieaanbod door GGD-en. Dit zijn vaccinaties die niet tot een programma behoren en niet vanuit de basiszorgverzekering worden vergoed. Lees meer
  • Visiedocument arts M+G IZB
    06 dec. 2022 We kunnen veel leren uit de bestrijding van Covid-19, ook over de inzet van de arts M+G IZB. De overheid stelt ruime middelen ter beschikking om de infectieziektebestrijding te versterken en er lop... Lees meer

Terug naar nieuwsoverzicht