EIF, hoe doe ik dat? - Kick-off meetings

Het Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde (KBSG) organiseert drie Kick-off Meetings om de leden van NVVG/GAV en KAMG te informeren.

Het Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde (KBSG) organiseert drie Kick-off Meetings om de leden van NVVG/GAV en KAMG te informeren. De geformuleerde eisen zullen nogmaals worden toegelicht. Tevens zal een introductie worden gegeven van het geaccrediteerde systeem Evaluatie Functioneren. Ook zal kenbaar gemaakt worden wat er van u wordt verwacht. Uiteraard zal er tijdens deze Kick-off Meetings volop gelegenheid zijn vragen te stellen of vragen in te dienen die op een later tijdstip via de diverse websites beantwoord zullen worden.

Plenair wordt aandacht besteed aan:

  • Regelgevend kader
  • Stappenplan Individueel en groepsfunctioneren
  • Professionalisering ICT
  • Visuele sessie door de systeembouwer
  • Ervaringen van een externe coach in opleiding

Doelgroep zijn: alle sociaal geneeskundigen en in het bijzonder leden van de NVVG/GAV en KAMG. Data Kick-off Meetings De Kick-off Meetings worden op drie verschillende locaties door het land georganiseerd. U maakt zelf de keuze welke datum en locatie voor u het meest geschikt is. Definitieve locaties volgen.

  • Regio Noord: 31 januari 2019 van 14.00-18.00 uur
  • Regio Zuid: 7 februari 2019 van 14.00-18.00 uur
  • Regio Midden: 7 maart 2019 van 14.00-18.00 uur

Aanmelden en kosten
De definitieve uitnodiging met aanmeldmogelijkheid volgt zo spoedig mogelijk. Kosten voor deelname aan de Kick-off bijeenkomst: € 50,=. Accreditatie Accreditatie wordt aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde.