NVIB 2-daagse: “Doorkijk naar de toekomst”

De NVIB 2-daagse: kennisverbreding, kennisuitwisseling, kennismaking en collega's ontmoeten op een bijzondere locatie in Oegstgeest, met zicht op de duinen.

Locatie: Congrescentrum CORPUS - Oegstgeest
Organisatie: NVIB
Accreditatie: 2 x 6 punten

Naar website

Bij deze editie van de NVIB 2-daagse maken we een doorkijk naar de toekomst. Waar gaan we naartoe? Wat kunnen we verwachten? Hebben we hier controle over?
We gaan kijken naar de raakvlakken tussen de soabestrijdingen IZB, met betrekking tot transmissie en contacten. Verder zullen de ontwikkelingen op het gebied van vaccinaties aan bod komen. Enerzijds zal dit gaan dit over de vaccinatiegraad van het RVPen anderzijds over beschikbare vaccinsdie (nog) niet in het RVP aangeboden worden.
Echt vooruit kijken naar de toekomst doen we wanneer we een inkijk krijgen in de biotechnologische ontwikkelingen op het gebied van CRISPR-CASen wat dit zou kunnen betekenen voor de infectieziektebestrijding. En samen met een arts-microbioloog kijken we naar het infectieziektelandschap en hoe dit in de toekomsteruit gaat zien.
Daarnaast natuurlijk aandacht voor verenigingsaangelegenheden: waar staat de NVIB nu en waar willen we naar toe? en ook een ALV.

Het inhoudelijke programma wordt uiteraard gecombineerd met de nodige ontspanning en kansen om elkaar te treffen en de spectaculaire Reis door de Mens.

Programma:

DAG I - Donderdag 14 november 

08.45 – 09.30          Inloop en registratie

09.30 – 09.40          Opening - Dagvoorzitter dr. Anja Schreijer

09.40 – 11.00          Samenwerking tussen SOA en IZB Deel I: Transmissie en contacten - van soa naar infectieziekten.

We proberen een brug te slaan tussen de SOA en infectieziektebestrijding. In deel I zullen we ons richten op partnerwaarschuwing. Wat kunnen we van elkaar leren? - Spreker: dr. Hannelore Götz

 11.00 – 11.15          PAUZE

11.15 – 12.15           Vervolg Samenwerking tussen SOA en IZB - Deel II: Innovatie in tools en strategie

In het tweede deel van deze sessie kijken we naar de innovatieve interventies van Soa Aids NL. Welke tools of onderliggende concepten kunnen andere takken van infectieziektebestrijding bevruchten? - Spreker: Hanna Bos

12.15 – 13.00          LUNCHPAUZE 

13.00 – 14.00          Reis door de mens

In een interactieve rondleiding worden de grootste processen van het menselijk lichaam op een laagdrempelige manier behandeld.

14.00 - 14.15          Positie NVIB

In dit programmaonderdeel wordt aan de deelnemers gevraagd hoe zij de beroepsgroep en vereniging zien en hoe ze deze zouden willen zien.

14.15 – 15.00          Vaccinatiegraad in Gemeenten – What’s new?

In januari is de financiering van het RVP overgedragen naar de gemeenten. Daarom stellen meerdere gemeenten vragen over de vaccinatiegraad en de organisatie van het RVP in hun gemeente. Hoe kunnen we de bestuurders zo goed mogelijk ondersteunen? - Sprekers: dr. Erik Ruland en Annemarie Keuning

15.00 - 15.15          PAUZE 

15.15 – 16.00          Vervolg Vaccinatiegraad in Gemeenten

16.00 – 16.30          Vervolg Positie NVIB

16.30 – 16.40          Afsluiting

16.40 – 19.00          Borrel, Inchecken hotel en Transfer naar diner  

19.00 - …                Diner en bezoek aan de Oude Sterrewacht Leiden

DAG II - Vrijdag 15 november 

08.30 – 09.00         Inloop en registratie deelnemers

09.00-09.10            Opening - Dagvoorzitter prof.dr. Aura Timen 

09.10 - 10.00          Vaccinaties op maat

In Nederland wordt een groot deel van de vaccinaties gratis aangeboden door de overheid, zoals het Rijksvaccinatieprogramma en de griepprik. Maar er zijn nog een heel aantal vaccinaties die daar niet onder vallen maar wel gezondheidswinst kunnen geven. Hoe kunnen wij binnen de GGD’en invulling geven aan deze ontwikkeling? - Spreker: prof.dr. Christian Hoebe

10.00 – 10.15          PAUZE  

10.15 – 11.15          Vervolg Vaccinaties op maat

11.15 – 12.15          Algemene ledenvergadering NVIB (ALV)

12.15 – 13.00          LUNCHPAUZE  

13.00 – 14.30          CRISPR-CAS

Genetische modificatie van micro-organismen (GMO) neemt de laatste paar jaar toe dankzij nieuwe technieken. Welke toepassingen er nu al zijn met manipulatie van genen en wat de relevantie kan zijn voor de GGD. - Spreker: dr. Fred Wassenaar

 14.30 - 14.45          PAUZE 

14.45 – 16.45          IZB 2030

Hoe en met wie leveren we de beste infectiezorg vanaf 2030 met betrekking op preventie, diagnostiek en behandeling, zowel intramuraal als extramuraal? De patiënt en burger staan centraal in deze verkenning. - Sprekers: prof. dr. Heiman Wertheim, dr. Anja Schreijer en Ewout Fanoy

 16.45 – 17.00          Afsluiting

Inschrijving:

Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor 2 dagen voor €450,-. Vanwege het doel van verbinding van de 2-daagse juichen wij deelname op beide dagen toe. Mocht dit echt niet mogelijk zijn, dan kan men op de tweede dag een collega laten gaan (één inschrijving als het ware delen). De accreditatie wordt per dag toegekend. Inschrijven voor één van beide dagen is dus niet mogelijk.


Accreditatie: Aangevraagd, deze wordt per dag toegekend.
Congreslocatie: CORPUS Congress Center, Willem Einthovenstraat 1, 2342 BH, Oegstgeest (gratis parkeren)
Aantal deelnemers: maximaal 60
Kosten: €450,= (2 dagen congres, incl. hotel en diner)

inschrijven kan hier (via e-captain, inloggen niet noodzakelijk)