LOG IN

NVIB vereniging

De NVIB is een wetenschappelijke vereniging die zich ten doel stelt om de kwaliteit van de infectieziektebestrijding in Nederland te bevorderen. De NVIB rekent onder bestrijding: bewaken (surveillance), beheersen (bestrijding van de verspreiding van besmettelijke ziekten) en beschermen (interventie door middel van chemoprofylaxe, vaccinatie, hygiëne-adviezen of anders).

De NVIB zet zich in voor intensievere samenwerking tussen deskundigen werkzaam in de kliniek, in laboratoria en op het gebied van public health extramuraal. Ook streeft het naar meer onderzoek in de infectieziektebestrijding, met name gericht op het ondersteunen van interventies zoals neergelegd in de richtlijnen. Tot slot fungeert de NVIB als beroepsvereniging voor de artsen infectieziektebestrijding en maakt het zich sterk voor een goede opleiding en nascholing voor deze specialisatie binnen de public health.

Een voorloper van de NVIB was de sectie infectieziektebestrijding (VIZ-sib) van de Vereniging voor infectieziekten (opgericht in 2000). Begin 2009 sloot deze sectie, als wetenschappelijke vereniging, aan bij de Koepel artsen maatschappij en gezondheid (KAMG), federatiepartner van de KNMG, en werd het een zelfstandig functionerende vereniging. In 2015 resulteerde dit in een nieuwe vereniging met een nieuwe naam (NVIB) en nieuwe statuten.

Meer informatie over de Besturen en Commissies van de NVIB, vindt u na inloggen onder het kopje 'Bestuur en Commissies'.

Infectieziekten en de volksgezondheid centraal

De arts M&G IZB stelt infectieziekten en de volksgezondheid centraal binnen zijn werkzaamheden en in de maatschappelijke discussies waaraan hij deelneemt. De arts M&G IZB functioneert daarmee binnen het specialisme artsen voor Maatschappij en Gezondheid. Zij combineren hun medische kennis met een brede blik op ‘de publieke gezondheid’. Een kenmerk van de arts M&G IZB is het kunnen denken in termen van ‘transmissie’. Daar waar de curatieve arts focust op de patiënt en alle differentiaal diagnostische opties, gaat de arts M&G IZB alle transmissie-opties na, richting mogelijke bronnen en richting contacten. Daarmee verbindt de arts M&G IZB individuele zorg aan de maatschappelijke context en voegt zij waarde toe aan zowel de individuele zorg als de collectieve zorg.

De arts M&G IZB realiseert zijn bijdrage vanuit verschillende rollen: als zorgverlener, als medisch leider bij uitbraken, als public health-dokter en als sociaal ondernemer. In de praktijk vloeien deze rollen deels in elkaar over. De arts M&G IZB kan binnen de verschillende rollen haar kennis en competenties zowel verdiepen (in meer specialistische IZB-thema’s) als verbreden (in meer public health-gerichte thema’s). De combinatie van ‘Verbreders’ en ‘Verdiepers’ versterkt het public health-netwerk in Nederland, dat bij grote dreigingen of uitbraken snel kan worden gemobiliseerd. Kern is voldoende formatie om zowel snel te kunnen opschalen als afbouwen. Kracht is de snel inzetbare veldepidemiologie en het sterke netwerk van GGD’en, RIVM, zorg- en andere partners waardoor in alle situaties snel en adequaat gereageerd kan worden.

Beroepsprofiel

Deelname leden NVIB aan overlegstructuren

Dagelijks Bestuur NVIB
RGSRegistratiecommissie geneeskundig specialismen
ABSGAccreditatie Bureau Sociale geneeskunde
LOILandelijk Overleg Infectieziekten
VIZVereniging voor Infectieziekten
OC-Concilium KAMGOnderwijscommissie-Concilium KAMG
Congrescie KAMG
LAD
Wetenschapscie KAMG
KNMG
  
Federatiepartners KNMG
KAMGKoepel Arts Maatschappij en Gezondheid
NVABNederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde
VerensoVerenso, specialisten in ouderengeneeskunde
NVVGNederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
OrdeOrde van Medisch Specialisten
LADLandelijke vereniging van Artsen in Dienstverband
LHVLandelijke Huisartsen Vereniging
  
Wetenschappelijke verenigingen KAMG
NVIBNederlandse vereniging voor Infectieziektebestrijding
FMGForensisch Medisch Genootschap
VIAVereniging van Indicerende en adviserende Artsen
VAGZVereniging van Adviserend Geneeskundigen bij Zorgverzekeraars
VvAwTVereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding
NVDGNederlandse Vereniging Donor Artsen
NVAGNederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek
AJNArtsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
NVMMNederlandse vereniging voor medische milieukunde
NVFGNederlandse vereniging voor farmaceutische geneeskunde
VVAKVereniging vertrouwensartsen kindermishandeling
LOSGIOLandelijk overleg sociaalgeneeskundigen in opleiding