Implementeren kun je leren (VAV nascholing)

Het doel van onderzoek in de Public Health is de gezondheid van de bevolking te verbeteren door vragen uit praktijk te beantwoorden, en de nieuwe kennis toe te passen. Toepassing is cruciaal want onderzoeksresultaten die maar in de la blijven liggen, dragen in ieder geval niet bij tot het verbeteren van de gezondheid van de bevolking.

Locatie: Beatrixgebouw Utrecht
Organisatie: Vereniging artsen volksgezondheid

Naar website

Het doel van onderzoek in de Public Health is  de gezondheid van de bevolking te verbeteren door vragen uit praktijk te beantwoorden, en de nieuwe kennis toe te passen. Toepassing is cruciaal want onderzoeksresultaten die maar in de la blijven liggen, dragen in ieder geval niet bij tot het verbeteren van de gezondheid van de bevolking.

Toepassing van wetenschappelijke kennis zal dus bewust en actief door ons, public health professionals, moeten worden nagestreefd. Daarbij is belangrijk dat we beseffen welke belemmerende en bevorderende factoren  een rol kunnen spelen bij de introductie en adoptie  van nieuwe kennis i Public Health praktijk. Het gaat dus om de vraag hoe resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk gebracht worden, opdat verbetering van de gezondheid tot stand komt. Concreet zijn er vragen over waarom, wat en vooral hoe wij een succesvolle toepassing in onze praktijk voor elkaar te krijgen. We hopen deze vragen te kunnen beantwoorden door de bijdragen van en in discussie met onze 3 sprekers:

- Prof. dr. Anton Kunst. Hoogleraar Sociale Epidemiologie en hoofd van de afdeling Sociale Geneeskunde aan het Amsterdam UMC, locatie AMC, Universiteit van Amsterdam

- Prof. Dr. Ien van de Goor, Hoogleraar Effectiviteit van individuele Preventie en Programma leider van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant, Universiteit van Tilburg

- Dr. Barbara van de Linden, Arts M&G, Stafmedewerker Implementatie en innovatie ZonMW en programmaleider voor het implementatiebeleid van ZonMw , Den Haag


Je kunt je  hier aanmelden.

Meer agendapunten